Aanmelden beginnerscursussen sporten winter 2021

Procedure aanmelden beginnerscursussen

Bij KC Delft kun je de volgende sporten beoefenen: Agility, Dogdance, FCI Obedience, Flyball en Hoopers. Als je een sport nog niet eerder samen met je hond hebt gedaan, moet je eerst een beginnerscursus voor die sport volgen. Voor de beginnerscursussen van de sporten kun je je niet direct in de webshop inschrijven. Je moet je eerst als gegadigde aanmelden door het invullen van een formulier.

Voor de beginnerscursussen van het winterseizoen van 2021 kun je je aanmelden tot en met dinsdag 8 december.

Na 8 december wordt per sport aan de hand van de voorrangsregels bepaald wie in aanmerking komen voor een plaats in een beginnerscursus.
Volgens de voorrangsregels krijgen achtereenvolgens de volgende groepen voorrang:
  1. Instructeurs van KC Delft.
  2. Leden van KC Delft (mits aangemeld en betaald voor 1 november 2020) en personen die tijdens het najaarsseizoen van 2020 een cursus bij KC Delft hebben gevolgd maar nog geen lid zijn.
  3. Overige gegadigden.
Combinaties van handler en hond die de vorige keer voor dezelfde sport zijn uitgeloot, krijgen voorrang in hun groep. Voor het overige wordt de volgorde per groep bepaald door loting.

In alle gevallen geldt dat inschrijven alleen mogelijk is als de combinatie van handler en hond de vereiste vooropleiding heeft en als de hond bij aanvang van de cursus aan de leeftijdseis voldoet (zie het overzicht of het aanmeldformulier per sport).

Op maandag 14 december krijg je een e-mail waarin staat of je wel of niet bent geplaatst. Als de uitslag positief is, krijg je een inschrijfcode waarmee je je in de webshop voor de sport kunt inschrijven. De inschrijving moet uiterlijk dinsdag 22 december gedaan worden. Daarna kan een plaats waarvoor geen inschrijving is gedaan, worden toegewezen aan een gegadigde die is uitgeloot.


Beginnerscursussen winter 2021

Tijdens het winterseizoen van 2021 worden de volgende beginnerscursussen gegeven:

Beginnerscursus
Dag
Tijd
Instructeur

Agility
Dinsdag
20.30 uur
Henny Beukers en Mariska Haring
Aanmelden niet meer mogelijk
Dogdance
Vrijdag
19.15 uur
Ingrid Voskamp
Flyball + Pre-flyball
Dinsdag en vrijdag
Wordt later bepaald
Verschillende instructeurs
Hoopers
Dinsdag
20.30 uur
Esther Hoogendijk
Hoopers
Zaterdag
10.15 uur
Jacqueline Planken

Je kunt je alleen nog aanmelden als gegadigde voor de laatste plaatsen in de beginnerscursussen Dogdance, Flyball en Hoopers. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Aanmelden voor de beginnerscursus Agility is niet meer mogelijk.