Aanmelden beginnerscursussen sporten zomer 2024

Procedure aanmelden beginnerscursussen

Bij KC Delft kun je de volgende sporten beoefenen: Agility, Dogdance, FCI Obedience, Flyball en Hoopers. Als je een sport nog niet eerder samen met je hond hebt gedaan, moet je eerst een beginnerscursus voor die sport volgen. Voor de beginnerscursussen van de sporten kun je je niet direct in de webshop inschrijven. Je moet je eerst als gegadigde aanmelden door het invullen van een formulier.

Voor de beginnerscursussen van het zomerseizoen van 2024 kun je je aanmelden tot en met zondag 24 maart.

Na 24 maart wordt per sport aan de hand van de voorrangsregels bepaald wie in aanmerking komen voor een plaats in een beginnerscursus.
Volgens de voorrangsregels krijgen achtereenvolgens de volgende groepen voorrang:
  1. Instructeurs van KC Delft.
  2. Leden van KC Delft (mits aangemeld en betaald voor 21 februari 2024) en personen die tijdens het winterseizoen van 2024 een cursus bij KC Delft hebben gevolgd maar nog geen lid zijn.
  3. Overige gegadigden.
Combinaties van handler en hond die de vorige keer voor dezelfde sport zijn uitgeloot, krijgen voorrang in hun groep. Voor het overige wordt de volgorde per groep bepaald door loting.

In alle gevallen geldt dat inschrijven alleen mogelijk is als de combinatie van handler en hond de vereiste vooropleiding heeft en als de hond bij aanvang van de cursus aan de leeftijdseis voldoet (zie het overzicht of het aanmeldformulier per sport).

Op donderdag 28 maart krijg je een e-mail waarin staat of je wel of niet bent geplaatst. Als de uitslag positief is, krijg je een inschrijfcode waarmee je in de webshop voor de sport kunt inschrijven. De inschrijving moet uiterlijk donderdag 4 april gedaan worden. Daarna kan een plaats waarvoor geen inschrijving is gedaan, worden toegewezen aan een gegadigde die is uitgeloot.


Beginnerscursussen zomer 2024

Tijdens het zomerseizoen van 2024 worden de volgende beginnerscursussen gegeven:

Beginnerscursus
Dag
Tijd
Instructeur

Agility
Dinsdag
19.15 uur
Yvon Provoost
Aanmelden niet meer mogelijk
Hoopers
Donderdag
19.15 uur en 19.45 uur
Margot Vlastra
Zaterdag
12.00 uur
Carol de Wit

Je kunt je alleen nog aanmelden voor de laatste plaatsen in de beginnerscursussen Hoopers. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.