Overbrugging Cursus

Voorwaarden voor deelname:
Voor de Tussen Cursus is het lidmaatschap niet verplicht. Voor niet-leden geldt wel een hogere prijs.

Je kunt je niet direct inschrijven voor een tussen cursus, maar moet je eerst aanmelden als gegadigde.
Je kunt je pas echt inschrijven als we een plek voor je hebben en je een inschrijfcode hebben gestuurd.
Dat doe je via een mailtje naar: cursus@kc-delft.nl